BIULETYN INF. PUBLICZNEJ

 

bip

ePUAP

 

ePUAP KP PSP w Górze

 

KPPSP w Górze: Wydarzenia

Konkurs plastyczny 2014

Bądź rozważny, baw się grzecznie, a w Twoim domu będzie bezpiecznie

Informujemy o organizacji XVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego, który w tym roku przebiega pod hasłem „Bądź rozważny, baw się grzecznie, a w Twoim domu będzie bezpiecznie".


Celem konkursu jest poszerzenie wiedzy na temat zachowania bezpieczeństwa w przypadku występowania wszelkiego typu zagrożeń.

Konkurs pomaga kształtować właściwe postawy uczestników, ma poprawiać świadomość zaistnienia niebezpiecznych zdarzeń nie tylko w najbliższym otoczeniu. Skierowany jest do dzieci szkół podstawowych, uczniów szkół gimnazjalnych oraz uczniów szkół specjalnych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych do 18 roku życia.

W tegorocznej edycji pominięty jest etap powiatowy i wojewódzki. Każda szkoła przeprowadza własne eliminacje i wybrane prace przesyła bezpośrednio na adres: Komend Główna Państwowej Straż Pożarnej, Wydział Informacji i Promocji, ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa z dopiskiem ,,Konkurs plastyczny”.
 

Regulamin konkursu

 

Tabela z danymi autora pracy

 

STATYSTYKA ZDARZEŃ

Stan: 19 kwietnia 2018 r.
  Pożary   104 
  Miejscowe zagrożenia    53 
  Alarmy fałszywe    6 
  Suma     163 

KALENDARZ ZMIANOWY

STRONA www 2007 - 2010

Strona internetowa KP PSP w Górze 2007-2010