BIULETYN INF. PUBLICZNEJ

 

bip

 

KPPSP w Górze: Wydarzenia

Konkurs plastyczny 2014

Drukuj
Autor: st. kpt. Marcin Klefas

Odsłon: 1435

Bądź rozważny, baw się grzecznie, a w Twoim domu będzie bezpiecznie

Informujemy o organizacji XVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego, który w tym roku przebiega pod hasłem „Bądź rozważny, baw się grzecznie, a w Twoim domu będzie bezpiecznie".


Celem konkursu jest poszerzenie wiedzy na temat zachowania bezpieczeństwa w przypadku występowania wszelkiego typu zagrożeń.

Konkurs pomaga kształtować właściwe postawy uczestników, ma poprawiać świadomość zaistnienia niebezpiecznych zdarzeń nie tylko w najbliższym otoczeniu. Skierowany jest do dzieci szkół podstawowych, uczniów szkół gimnazjalnych oraz uczniów szkół specjalnych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych do 18 roku życia.

W tegorocznej edycji pominięty jest etap powiatowy i wojewódzki. Każda szkoła przeprowadza własne eliminacje i wybrane prace przesyła bezpośrednio na adres: Komend Główna Państwowej Straż Pożarnej, Wydział Informacji i Promocji, ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa z dopiskiem ,,Konkurs plastyczny”.
 

Regulamin konkursu

 

Tabela z danymi autora pracy

 

STATYSTYKA ZDARZEŃ

Stan: 24 marca 2015 r.
  Pożary   129
  Miejscowe zagrożenia   55
  Alarmy fałszywe   7
  Suma   191

KALENDARZ ZMIANOWY

STRONA www 2007 - 2010

Strona internetowa KP PSP w Górze 2007-2010