SŁUŻBA, PRACA

BIULETYN INF. PUBLICZNEJ

 

bip

ePUAP

 

ePUAP KP PSP w Górze

 

KP PSP w Górze: OSP w KSRG

 

Lista Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu górowskiego należących do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego:

 

Czeladź wielka

 

STATYSTYKA ZDARZEŃ

Stan: 27 grudnia 2017 r.
  Pożary   147 
  Miejscowe zagrożenia    381 
  Alarmy fałszywe    10 
  Suma     538 

KALENDARZ ZMIANOWY

STRONA www 2007 - 2010

Strona internetowa KP PSP w Górze 2007-2010