SŁUŻBA, PRACA

BIULETYN INF. PUBLICZNEJ

 

bip

ePUAP

 

ePUAP KP PSP w Górze

 

KPPSP w Górze: Wydarzenia

Spotkanie z komendantami gminnymi ZOSP RP

Spotkanie z komendantami gminnymi ZOSP RP

W dniu 21 stycznia 2019 r. o godzinie 11:00 w tut. komendzie odbyło się spotkanie z komendantami gminnymi ZOSP RP z terenu powiatu górowskiego, pracownikami zajmującymi się sprawami przeciwpożarowymi w gminach oraz naczelnikami jednostek OSP włączonych do KSRG.

Czytaj więcej...

Szkolenie z zakresu zagrożeń elektroenergetycznych.

szkolenia z zakresu zagrożeń elektroenergetycznych

W dniach 8, 9 oraz 16 stycznia 2019 r. w sali konferencyjnej KP PSP w Górze zostało przeprowadzone szkolenie z zagrożeń elektroenergetycznych podczas działań ratowniczo-gaśniczych. Szkolenie przeprowadzili przedstawiciele firmy ENEA Operator Sp. z o.o, która obsługuje linie energetyczne na ternie powiatu górowskiego: Pan Sławomir Jankowski – kierownik sekcji utrzymania oraz Pan Piotr Wirbel – koordynator ds. utrzymania.

Czytaj więcej...

Szkolenie z zakresu zagrożeń elektroenergetycznych: 8, 9, 16 stycznia 2019 r.

szkolenia z zakresu zagrożeń elektroenergetycznych

W związku z szerokim spektrum zagadnień obsługiwanych przez siły i środki Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, którego ważnym elementem jest Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicze Straże Pożarne oraz mając na uwadze zdarzenia, podczas których strażacy przebywają w pobliżu urządzeń zasilanych wysokim napięciem informuję, że w dniach 8, 9 oraz 16 stycznia 2019 r. (w godzinach 9:00 – 12:00) przeprowadzone zostanie szkolenie z zakresu zagrożeń elektroenergetycznych oraz właściwego postępowania w przypadku ww. zdarzeń.

Czytaj więcej...

Świąteczno – noworoczne spotkanie funkcjonariuszy oraz pracowników

Wigilia 2018 KP PSP w Górze

W dniu 18 grudnia 2018 w  świetlicy Komendy Powiatowej PSP w Górze  odbyło się świąteczno – noworoczne spotkanie funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych  Komendy Powiatowej PSP w Górze. Udział wzięły 34 osoby. W świąteczny nastrój wprowadził ksiądz Zenon Bielecki, zaśpiewano kolędę, po której odmówiono wspólną modlitwę.

Czytaj więcej...

 

STATYSTYKA ZDARZEŃ

Stan: 29 stycznia 2019 r.
  Pożary   13 
  Miejscowe zagrożenia    15 
  Alarmy fałszywe    4 
  Suma     32 

KALENDARZ ZMIANOWY

STRONA www 2007 - 2010

Strona internetowa KP PSP w Górze 2007-2010