BIULETYN INF. PUBLICZNEJ

 

bip

ePUAP

 

ePUAP KP PSP w Górze

 

KPPSP w Górze: Ćwiczenia

Międzypowiatowe ćwiczenia taktyczno-bojowe p.k. "Most 2013"

Międzypowiatowe ćwiczenia taktyczno-bojowe p.k. "Most 2013"

W dniu 18 czerwca 2013 r. w Ciechanowie i Radoszycach, w okolicach mostu na Odrze łączącego powiat górowski i powiat lubiński, przeprowadzono ćwiczenia Dolnośląskiej Brygady Obwodowej. W ćwiczeniach uczestniczyły siły i środki PSP z Góry, Lubina i Legnicy, ratownicy Jednostki Ratownictwa Górniczo-Hutniczego KGHM Polska Miedź S.A. oraz strażacy OSP z powiatu górowskiego i lubińskiego. W sumie w ćwiczeniach uczestniczyło ok. 120 strażaków PSP i OSP, Zespół Ratownictwa Medycznego, Policja oraz pozoranci. Ćwiczenia podzielone zostały na 4 epizody.

Pierwszy epizod ,,Wypadek” dotyczył wypadku masowego z dużą ilością osób poszkodowanych. Zadaniem strażaków oraz Pogotowia Ratunkowego było zabezpieczenie miejsca zdarzenia, ewakuacja osób poszkodowanych z rozbitego pojazdu, ugaszenie palącego się samochodu, odnalezienie wszystkich poszkodowanych uczestniczących w zdarzeniu, segregacja rannych i udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy dla 14 osób, zbudowanie pneumatycznego namiotu ratowniczego z osprzętem oraz przygotowanie lądowiska dla śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

 

Drugi epizod  „Przeprawa”  związany był z udzieleniem pomocy osobom znajdującym się w pojeździe, który wpadł do rzeki. Zadaniem ćwiczących było zwodowanie jednostek pływających na Odrę, dotarcie ratowników dysponujących sprzętem pływającym do osób poszkodowanych, udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz przetransportowanie ich do brzegu.

 

Trzeci epizod ,,Wędkarz” dotyczył udzielenia pomocy wędkarzowi, który uległ zasłabnięciu i dryfował na łódce w okolicach podpór mostu. Zadaniem ratowników było zbudowanie na moście stanowiska dla ratowników, zwodowanie jednostki pływającej, opuszczenie się ratowników wysokościowych do poszkodowanego oraz jego ewakuacja technikami alpinistycznymi, zabezpieczanie działań z poziomu akwenu przez łódź, udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz przetransportowanie łódki do brzegu.

 

Ostatni epizod ,,Wał” dotyczył zagrożenia powodziowego dla budynków mieszkalnych i gospodarczych w Radoszycach. W wyniku tego zagrożenia zachodziła konieczność wykonania wału przeciwpowodziowego na odcinku 400 m, ustawienia pomp szlamowych w celu wypompowywania wody z rozlewiska powstałego za wałem, wykonanie wykopu probierczego do ustalenia poziomu wody gruntowej oraz zorganizowania patrolowania zagrożonego obszaru wraz z ustaleniem zasad przekazywania okresowych meldunków.

 

Ćwiczenia pozwoliły m.in. na udoskonalenie procedur współdziałania sił i środków PSP i OSP, stanowiących Wojewódzki Odwód Operacyjny, sprawdzenie możliwości techniczno-taktycznych jednostek ochrony przeciwpożarowej do reagowania na różnorodne zagrożenia, weryfikację procedur postępowania zawartych w Powiatowym Planie Ratowniczym oraz zbudowanie systemu dobrze funkcjonującej łączności dowodzenia i współdziałania różnorodnych służb zaangażowanych w niesienie pomocy poszkodowanym.

 

 

 

 

STATYSTYKA ZDARZEŃ

Stan: 23 lipca 2018 r.
  Pożary   148 
  Miejscowe zagrożenia    146 
  Alarmy fałszywe    10 
  Suma     304 

KALENDARZ ZMIANOWY

STRONA www 2007 - 2010

Strona internetowa KP PSP w Górze 2007-2010