SŁUŻBA, PRACA

BIULETYN INF. PUBLICZNEJ

 

bip

ePUAP

 

ePUAP KP PSP w Górze

   

STATYSTYKA ZDARZEŃ

Stan: 3 listopada 2017 r.
  Pożary   135 
  Miejscowe zagrożenia    360 
  Alarmy fałszywe    9 
  Suma     504 

KALENDARZ ZMIANOWY

STRONA www 2007 - 2010

Strona internetowa KP PSP w Górze 2007-2010