BIULETYN INF. PUBLICZNEJ

 

bip

ePUAP

 

ePUAP KP PSP w Górze

   

STATYSTYKA ZDARZEŃ

Stan: 2 maja 2018 r.
  Pożary   112 
  Miejscowe zagrożenia    61 
  Alarmy fałszywe    7 
  Suma     180 

KALENDARZ ZMIANOWY

STRONA www 2007 - 2010

Strona internetowa KP PSP w Górze 2007-2010