BIULETYN INF. PUBLICZNEJ

 

bip

   

STATYSTYKA ZDARZEŃ

Stan: 20 października 2016 r.
  Pożary   135
  Miejscowe zagrożenia   271
  Alarmy fałszywe   2
  Suma   408

KALENDARZ ZMIANOWY

STRONA www 2007 - 2010

Strona internetowa KP PSP w Górze 2007-2010