BIULETYN INF. PUBLICZNEJ

 

bip

   

STATYSTYKA ZDARZEŃ

Stan: 13 sierpnia 2014 r.
  Pożary   252
  Miejscowe zagrożenia   161
  Alarmy fałszywe   8
  Suma   421

KALENDARZ ZMIANOWY

STRONA www 2007 - 2010

Strona internetowa KP PSP w Górze 2007-2010