SŁUŻBA, PRACA

BIULETYN INF. PUBLICZNEJ

 

bip

   

STATYSTYKA ZDARZEŃ

Stan: 9 stycznia 2017 r.
  Pożary  
  Miejscowe zagrożenia    7 
  Alarmy fałszywe    0 
  Suma     9 

KALENDARZ ZMIANOWY

STRONA www 2007 - 2010

Strona internetowa KP PSP w Górze 2007-2010