BIULETYN INF. PUBLICZNEJ

 

bip

   

STATYSTYKA ZDARZEŃ

Stan: 17 sierpnia 2015 r.
  Pożary   263
  Miejscowe zagrożenia   191
  Alarmy fałszywe   12
  Suma   466

KALENDARZ ZMIANOWY

STRONA www 2007 - 2010

Strona internetowa KP PSP w Górze 2007-2010