BIULETYN INF. PUBLICZNEJ

 

bip

   

STATYSTYKA ZDARZEŃ

Stan: 15 kwietnia 2015 r.
  Pożary   171
  Miejscowe zagrożenia   96
  Alarmy fałszywe   8
  Suma   275

KALENDARZ ZMIANOWY

STRONA www 2007 - 2010

Strona internetowa KP PSP w Górze 2007-2010