BIULETYN INF. PUBLICZNEJ

 

bip

ePUAP

 

ePUAP KP PSP w Górze

   

STATYSTYKA ZDARZEŃ

Stan: 8 sierpnia 2017 r.
  Pożary   117 
  Miejscowe zagrożenia    163 
  Alarmy fałszywe    6 
  Suma     286 

KALENDARZ ZMIANOWY

STRONA www 2007 - 2010

Strona internetowa KP PSP w Górze 2007-2010