BIULETYN INF. PUBLICZNEJ

 

bip

   

STATYSTYKA ZDARZEŃ

Stan: 14 stycznia 2016 r.
  Pożary   6
  Miejscowe zagrożenia   6
  Alarmy fałszywe   0
  Suma   12

KALENDARZ ZMIANOWY

STRONA www 2007 - 2010

Strona internetowa KP PSP w Górze 2007-2010