BIULETYN INF. PUBLICZNEJ

 

bip

   

STATYSTYKA ZDARZEŃ

Stan: 12 listopada 2014 r.
  Pożary   287
  Miejscowe zagrożenia   201
  Alarmy fałszywe   10
  Suma   498

KALENDARZ ZMIANOWY

STRONA www 2007 - 2010

Strona internetowa KP PSP w Górze 2007-2010