BIULETYN INF. PUBLICZNEJ

 

bip

   

STATYSTYKA ZDARZEŃ

Stan: 26 lutego 2015 r.
  Pożary   38
  Miejscowe zagrożenia   40
  Alarmy fałszywe   2
  Suma   80

KALENDARZ ZMIANOWY

STRONA www 2007 - 2010

Strona internetowa KP PSP w Górze 2007-2010