BIULETYN INF. PUBLICZNEJ

 

bip

   

STATYSTYKA ZDARZEŃ

Stan: 22 maja 2015 r.
  Pożary   210
  Miejscowe zagrożenia   110
  Alarmy fałszywe   9
  Suma   329

KALENDARZ ZMIANOWY

STRONA www 2007 - 2010

Strona internetowa KP PSP w Górze 2007-2010