BIULETYN INF. PUBLICZNEJ

 

bip

   

STATYSTYKA ZDARZEŃ

Stan: 10 listopada 2015 r.
  Pożary   359
  Miejscowe zagrożenia   248
  Alarmy fałszywe   15
  Suma   622

KALENDARZ ZMIANOWY

STRONA www 2007 - 2010

Strona internetowa KP PSP w Górze 2007-2010