BIULETYN INF. PUBLICZNEJ

 

bip

   

STATYSTYKA ZDARZEŃ

Stan: 24 marca 2015 r.
  Pożary   129
  Miejscowe zagrożenia   55
  Alarmy fałszywe   7
  Suma   191

KALENDARZ ZMIANOWY

STRONA www 2007 - 2010

Strona internetowa KP PSP w Górze 2007-2010