BIULETYN INF. PUBLICZNEJ

 

bip

   

STATYSTYKA ZDARZEŃ

Stan: 15 września 2014 r.
  Pożary   263
  Miejscowe zagrożenia   177
  Alarmy fałszywe   10
  Suma   450

KALENDARZ ZMIANOWY

STRONA www 2007 - 2010

Strona internetowa KP PSP w Górze 2007-2010