BIULETYN INF. PUBLICZNEJ

 

bip

   

STATYSTYKA ZDARZEŃ

Stan: 9 października 2015 r.
  Pożary   333
  Miejscowe zagrożenia   230
  Alarmy fałszywe   15
  Suma   578

KALENDARZ ZMIANOWY

STRONA www 2007 - 2010

Strona internetowa KP PSP w Górze 2007-2010