BIULETYN INF. PUBLICZNEJ

 

bip

   

STATYSTYKA ZDARZEŃ

Stan: 22 grudnia 2014 r.
  Pożary   304
  Miejscowe zagrożenia   216
  Alarmy fałszywe   11
  Suma   531

KALENDARZ ZMIANOWY

STRONA www 2007 - 2010

Strona internetowa KP PSP w Górze 2007-2010