SŁUŻBA, PRACA

BIULETYN INF. PUBLICZNEJ

 

bip

ePUAP

 

ePUAP KP PSP w Górze

   

STATYSTYKA ZDARZEŃ

Stan: 7 września 2017 r.
  Pożary   131 
  Miejscowe zagrożenia    224 
  Alarmy fałszywe    7 
  Suma     362 

KALENDARZ ZMIANOWY

STRONA www 2007 - 2010

Strona internetowa KP PSP w Górze 2007-2010