BIULETYN INF. PUBLICZNEJ

 

bip

   

STATYSTYKA ZDARZEŃ

Stan: 6 maja 2016 r.
  Pożary   72
  Miejscowe zagrożenia   50
  Alarmy fałszywe   2
  Suma   124

KALENDARZ ZMIANOWY

STRONA www 2007 - 2010

Strona internetowa KP PSP w Górze 2007-2010