BIULETYN INF. PUBLICZNEJ

 

bip

   

STATYSTYKA ZDARZEŃ

Stan: 22 stycznia 2015 r.
  Pożary   6
  Miejscowe zagrożenia   20
  Alarmy fałszywe   0
  Suma   26

KALENDARZ ZMIANOWY

STRONA www 2007 - 2010

Strona internetowa KP PSP w Górze 2007-2010