BIULETYN INF. PUBLICZNEJ

 

bip

   

STATYSTYKA ZDARZEŃ

Stan: 19 września 2016 r.
  Pożary   128
  Miejscowe zagrożenia   245
  Alarmy fałszywe   2
  Suma   375

KALENDARZ ZMIANOWY

STRONA www 2007 - 2010

Strona internetowa KP PSP w Górze 2007-2010