BIULETYN INF. PUBLICZNEJ

 

bip

   

STATYSTYKA ZDARZEŃ

Stan: 13 lipca 2015 r.
  Pożary   226
  Miejscowe zagrożenia   151
  Alarmy fałszywe   11
  Suma   388

KALENDARZ ZMIANOWY

STRONA www 2007 - 2010

Strona internetowa KP PSP w Górze 2007-2010