BIULETYN INF. PUBLICZNEJ

 

bip

   

STATYSTYKA ZDARZEŃ

Stan: 26 czerwca 2014 r.
  Pożary   226
  Miejscowe zagrożenia   118
  Alarmy fałszywe   7
  Suma   351

KALENDARZ ZMIANOWY

STRONA www 2007 - 2010

Strona internetowa KP PSP w Górze 2007-2010